W czasie korzystania ze Sklepu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Na pewno nastąpi to podczas tworzenia Konta Użytkownika.

W naszej chronionej bazie danych zostaną zapisane między innymi Twoje dane osobowe jak i historia Twoich zamówień w naszym Sklepie. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie w celu realizacji zamówień. Do naszej bazy danych ma dostęp jedynie obsługa sklepu.

Gwarantujemy Ci, że Twoje dane osobowe zostaną użyte jedynie w celu obsługi Twoich zamówień. Nigdy nie przekażemy Twoich danych osobom trzecim, nie wykorzystamy ich do przesyłania niechcianych informacji, oraz że nie będziemy ich również wykorzystywać do celów innych niż te, które niezbędne są do realizacji Twoich zamówień.

Podane nam dane możesz w dowolnej chwili przeglądać i modyfikować, wystarczy zalogować się do swojego Konta Użytkownika.

Konto Użytkownika, na jego życzenie, może zostać w dowolnym momencie trwale usunięte. Nastąpi to niezwłocznie po zrealizowaniu wszystkich jego zamówień. Jednak w takiej sytuacji odtworzenie konta będzie niemożliwe, a w przypadku kolejnego zamówienia, trzeba będzie założyć nowe konto.